KVKK

 Anadolu Dörtler AŞ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Anadolu Dörtler AŞ veri sorumlusu sıfatıyla ve kanunda yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Anadolu Dörtler AŞ, kişisel verilerin işlenmesinde ve veri güvenliğinin sağlanması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Anadolu Dörtler AŞ müşterileri, tedarikçileri, tedarikçi hissedarları ve personelleri, tedarikçi ve personel adayları ile ziyaretçileri, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile 6698 sayılı Kanun’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Anadolu Dörtler Mobilya ve Mağazacılık Tic.ve San.A.Ş. (“Şirket”)

Mersis No : 0-0680-0630-8000012

Telefon Numarası : 0 (352) 330 51 81

Fax : 0 (352) 336 34 72

Adresi : Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. Anı Sok. No: 20 Melikgazi / Kayseri / Türkiye

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz;

• Şirketimiz, Erciyes Anadolu Holding A.Ş ve Erciyes Anadolu Holding ’e bağlı diğer şirketler tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,

• Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

• Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,

• Ticari iş stratejilerimizin belirlemek ve uygulamak amacıyla,

• Taraf olduğumuz sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerimizi eksiksiz ifa etmek ve işbu sözleşmelerde, karşı tarafın sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrol etmek amacıyla,

• Ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğini sağlamak amacıyla,

• Mevzuattaki kanunlar uyarınca, tarafımızca düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,

• Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirmek, çalışanlarımızın özlük dosyalarını oluşturmak ve insan kaynakları politikalarımızı sürdümek amacıyla,

• Bünyemizde yer alan personelimizin moral ve motivasyonunu, performans ve hayat standartlarını yükseltmek, şirketimize olan aidiyet duygusunu artırarak ve şirketimize olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,

• İşletmelerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişimini sağlamak amacıyla,

• Ticari satın alma işlemlerimizi gerçekleştirmek amacıyla,

• Kurumsal yazışmalarımızı yürütmek amacıyla,

• İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturarak sitemizin performansını artırmak ve iletişim kurmak suretiyle bize yapmış olduğunuz taleplerinize geri dönüşler sağlanmak amacıyla,

• Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,

• Misafirlerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza park yeri tanımlama veya belirleme amacıyla,

• Çalışanlarımızın performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, sağlık durumlarının işe uygunluk açısından kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, şikâyetlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla,

• İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması,

• Çalışanların kanuni izinlerinin düzenlenmesi, işten ayrılma işlemlerinin yapılması, işe devamlılıklarının tespiti amacıyla,

• Çalışanları servis hizmetinden faydalandırabilmek amacıyla,

• Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,

• Şirketimiz tarafından düzenlenen/katılınınan toplantı seminer ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,

• Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amacıyla,

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,

• Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,

• Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,

• Şirketimizin meşru menfaatlerini sağlamak amacıyla,

• Şirketimizin kısa ve uzun vadeli stratejik planlarının, ticari hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları rejiminin oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla,

• Şirketimiz tarafından Erciyes Anadolu Holding A.Ş bağlı iştirak şirketlerimiz arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,

• Şirketimiz, Erciyes Anadolu Holding A.Ş ve Erciyes Anadolu Holding A.Ş’ye bağlı şirketler arasında ortak veri tabanının kurulması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla,

• Şirketimizin, Erciyes Anadolu Holding A.Ş’nin ve Erciyes Anadolu Holding A.Ş ’ye bağlı şirketlerin bina ve tesislerinin içerisinde ve çevresinde güvenliğin sağlanması, çalışma disiplini, performansın ve giriş çıkışların takibinin sağlanması amacıyla, çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, şirketimiz nezdinde güvenliğin temini amacıyla,

• İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

• Lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla,

• Etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,

• Eski hükümlüyü çalıştırma yükümlülüğümüz kapsamında ve sadece bu kapsamda olmamakla birlikte personelin işe uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi çerçevesinde adli sicil kaydı bilgileri,

• Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,

• Yargı, belediye, İlgili kamu kurum ve kuruluşların taleplerini yerine getirmek amacıyla,

• Şirketimiz, Erciyes Anadolu Holding A.Ş ve/veya Erciyes Anadolu Holding A.Ş ’ye bağlı diğer şirketler tarafından sunulan ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarla ilgili olarak; satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı iletişim mesajları ve e-posta gönderilmesi, ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerin tespit edilmesi, daha verimli ve iyi hizmet verebilmek adına beğeni, ziyaret edilen sayfalar, siparişler ve şikayetlere ilişkin raporlamaların oluşturulması, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, üyelik ve kart işlemlerinin tesisi, üyelik kartı ve tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARMA AMACI

Yukardaki amaçlar doğrultusunda işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizi, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerini dikkate alarak:

• Ticari faaliyetlerimizi yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, iş ortaklarımıza, Erciyes Anadolu Holding A.Ş ve Bağlı Şirketlerine

• Ürün ve hizmetlerimizi sağlamak amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, Erciyes Anadolu Holding A.Ş ve Bağlı Şirketlerine,

• Ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi amacıyla kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,

• Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve güvenliği sağlamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

• Personel politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla insan kaynakları şirketlerine ve Erciyes Anadolu Holding A.Ş ve Bağlı Şirketlerine,

• Ortak müşteri veri tabanı oluşturmak, iletişim ve pazarlama kolaylığını sağlamak amacıyla Erciyes Anadolu Holding A.Ş ve Bağlı Şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza,

• Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi, müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlarıyla Şirketimizin, Holding’in ve Holdinge bağlı şirketlerin yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine, tedarikçilerine,

• İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına, • Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Erciyes Anadolu Holding A.Ş ’ye, Bağlı Şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,

• Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

• Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,

• Sponsorluk sözleşmesi uyarınca personellerin Passolig kartlarına yükleme yapılmak üzere yetkili firmalara ve Erciyes Anadolu Holding A.Ş ’ye,

• Çalışan hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka, finans kuruluşları ve diğer firmalara,

• Çalışanlarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,

• Araçlarımıza ilişkin kullanıcı, lokasyon verileri ve diğer kullanım bilgileri ilgili satış, kiralama ve servis firmalarına,

• Şirketimiz ve bağlı şirketlerinin bankacılık ve finans işlemleri ve maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri ilgili banka ve finans kurumlarına,

• Yargı, maliye, belediye ve benzeri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

• Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,

• Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine, • Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine, Erciyes Anadolu Holding A.Ş ve Bağlı Şirketlerine,

• Müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına, Erciyes Anadolu Holding A.Ş ve Bağlı Şirketlerine,

• Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına;

• Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Holdinge bağlı şirketlerine ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,

• Hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,

• Koordinasyon ve iş birliği sağlamak amacıyla Erciyes Anadolu Holding ve Holding’e bağlı iştirak şirketlerine,

• Şirketimiz ve bağlı bulunduğumuz Erciyes Anadolu Holding ’in kullandığı yazılımlar aracılığıyla faaliyetlerimizin yürütülmesi ve yazılımların bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

• Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışında kurulu teknoloji şirketlerine,

• Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının gidermek amacıyla Erciyes Anadolu Holding ve Erciyes Anadolu Holding ’e bağlı şirketlere, şirketimiz ve Erciyes Anadolu Holding ’e bağlı şirketlerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine ve tedarikçilerine,

• İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında personelimizin sağlık bilgilerini, ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarabilmekteyiz.

4. KİŞİSEL VERİLERİ VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; işin niteliğine göre değişebilmekle birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Şirketimizce ürün veya hizmetin sunulabilmesi, bu kapsamda sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır.

Bu çerçevede yazılı ve sözlü başvurular ile, internet ortamında otomatik yollar ile, fiilen kişisel başvurular ile, görüntü ve ses kaydedici cihazlar ile, e-posta yolu ile, sosyal medya araçları ile, çağrı merkezine yapılan başvurular ile, yazılı sözlü ve telefon yoluyla yapılan başvurular ile, web tabanlı veya mobil uygulamalar ile, Holding’ten ya da Holding’e bağlı diğer şirketlerden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ile, yasal yazışmalar ile, kişisel verileriniz işlenmektedir.

5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Her ilgili kişi, Anadolu Dörtler AŞ’nin Kayseri ’de kayıtlı faaliyet adresine kimliğini ibraz ederek şahsen (veya yetkili vekili marifetiyle), ya da bu adrese noter aracılığıyla gönderilecek ihtarname ile başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;

a)      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b)     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c)      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e)      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)       Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g)      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i)        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Talepleriniz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işlemlerimizin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücreti esas alacağımızı ifade etmek isteriz. Şirketimize yapmış olduğunuz başvuru akabinde, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmamanız durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyet yoluna başvurabilmeniz size kanunca tanınmış olan bir haktır.